Requires JAVA Script
KTH-EGI Utbildning
In English
Institutionen för Energiteknik
Hem Utbildning Organisation Forskning Evenemang Lediga tjänster Personer Kontakta oss

Utbildning

Utskriftsvänligt
Studierektor: Catharina Erlich
Kontaktperson: Catharina Erlich
I korthet: Här kan du hitta information om
 • Våra kurser
 • Fördjupningen Uthålliga Energisystem
 • Doktorandkurser
 • Examensarbeten
 • Våra kurser ämnar att ge en bra grund för att arbeta vidare inom kraftindustrin, tillverkningsindustri och byggnadsindustrin, samt för avancerad forskning inom det breda området tillämpad energiteknik. Våra ämnesområden omfattar bland annat termisk energiteknik, uppvärmnings- och ventilationsteknik, kyl- och värmepumpteknik, energiomvandling inom termiska kraftverk och kärnkraftverk.

  Kurser   Alla   Grundutbildning   Doktorand   Externa   Fortsättning   Kursnummerordning

  KurshemsidaKTH:s kurshandbok
  Advanced topics in Heat and Power Engineering, 2-10 credits 4A5333
  Aerolasticity in Turbomachine Cascades, 5-10 credit 4A5328
  Chefskurs i systemteknik med tillämpningar främst inom energi och miljö, 6 + 3 hp Period 3/4 MJ1450+ MJ2451
  Dynamisk analys av avancerade energisystem 4A5117
  Educational Aspects in Energy Technology , 15 hp Period 3, 4 MJ232V
  Educational Aspects in Energy Technology, 15 hp MJ3335
  Educational Aspects in Energy Technology, 7.5 hp MJ3336
  Elektronikkylning, 6 hp Period 2 or 3 (per agreement) MJ2425
  Energi och miljö, 6 hp Period 1 - 2 MJ2413
  Energisystem - ekonomi - ledarskap, 12 hp Period 3, 4 MJ2145
  Energisystem och modeller, 6 hp Period 1 (åk 4) MJ2140
  Energisystem och modeller, 9 hp MJ3113
  Energiteknik, 6 hp Period 3&4 MJ1403
  Energiteknik, introduktionskurs, 3 hp Period 1 MJ1402
  Energy Management, 6 hp Period 3-4 MJ2410
  Fluid Mechanics, 2-10 credits 4A5307
  Flygmotorteknik för höghastighetsflygning, 6 hp Period 4 MJ2247
  Flygmotorteknik, allmän kurs, 6 hp Period 2 MJ2241
  Flygmotorteknik, fortsättningskurs I, 6 hp Period 3 MJ2244
  Forskningsseminarier inom Energiteknik, 1-6p 4A5002
  Fundamentals of Multiphase Flow and Heat Transfer, 4 credits 4A5507
  Förbränningslära, 6 hp Period 1, 2 MJ2420
  Fördjupningsarbete i Uthålliga Energisystem, 15 hp Period 3 & 4 MJ1404
  Förnybar energi, 6 hp Period 1 MJ2411
  Förnybar energi, fortsättningskurs, 6 hp Period 3 MJ2412
  Hållbarhet; Sociala modeller - Religioner och offentliga angelägenheter, 5 Summer MJ2450
  Introduction to thermal-fluid science, 6 hp (ECTS) Summer MJ1431
  Litteraturgranskning, 5-10p 4A5004
  Maskinteknik, 10 hp Period: 1, 2 MJ1101
  Measurement Techniques I, 2 credits 4A5001
  Measurement Techniques II (self study), 2-10p 4A5329
  Measurement Techniques III, 2p 4A5005
  Modellering av termodynamiska system, 6 hp Through discussion MJ2421
  Mätteknik 2p/3hp Period 2 MJ2440
  Numerical methods - Single and two phase flow 8p. 4A5504
  Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken, 6 hp 4A5003
  Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken, 6 hp Period 2 MJ2424
  Practical energy related project, 9 hp Autumn, Spring and Summer MJ1432
  Reaktorteknologi, fortsättningskurs
  Refrigerating engineering, Systems and applications 8p (svenska) 4A5101
  Refrigerating engineering, Theory and components, 9p (svenska) 4A5102
  Rocket Propulsion, 6 hp Period 4 MJ2246
  Steam plants and Thermodynamics, 5p (svenska) 4A5314
  Strömningsmaskiner, 6 hp Period 1, 2 MJ2429
  Termisk komfort och inomhusmiljö, 6 hp Period 3 MJ2422
  Termiska strömningsmaskiner, 6 hp Period 3 MJ2430
  Termodynamik, 7.5 hp MJ3116
  Theory and practice in Systems Analysis FMJ3200
  Tillämpad Energiteknik, Projektkurs, 9 hp MJ2409
  Tillämpad kraft- och värmeteknologi, 6 hp Period 3, 4 MJ2426
  Tillämpad kyl- och värmepumpteknik, 6 hp Period 3, 4 MJ2423
  Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftssäkerhet, 6 hp MJ2427
  Tillämpad termodynamik, 9 hp Period 3-4, Period 1-2 MJ1112
  Turbomachinery (compressible flow), 5-10 credits (svenska) 4A5308
  Uthållig energianvändning, 9 hp Period 1, 2 MJ2407
  Uthållig kraftproduktion, 9 hp Period 1, 2 MJ2405
  Värmepumar, system och värmekällor, 8p.(svenska) 4A5108
  Värmeöverföring, 6 hp Period 2 MJ1401
  Värmeöverföring, 7.5 hp MJ3114
  Alla våra kurser i KTH:s studiehandbok


  Examensarbeten är avsedda som 30-hp projekt (M.Sc). I många fall kan man dock begränsa dem till mindre uppfattning efter diskussion med respektive handledare.

  Exjobbsförslag

  Avdelning Kategori Datumordning EGI ETT EKV
  master thesis
  Energianalys av vintersportarenor
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1649
  master thesis
  Energy Performance Evaluation - a novel decentralised pump concept for a supermarket refrigeration system
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1648
  Master Thesis
  Experimental investigation of heat recovery in CO2 refrigeration/heat pump systems (scholarship for six months)
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1641
  Mater thesis
  Investigations of Heat Recovery in Different Refrigeration System Solutions in Supermarket
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1640
  exjobb
  Build and verify a new and compact wind tunnel for electronics cooling testing at Ericsson Climate Design in Kista
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1599
  exjobb
  EXPERIMENTELL UTREDNING AV ANVÄNDANDET AV EN NY NANO- OCH MICROPORÖS KOKYTA FÖR CO2 APPLIKATIONER
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1596
  Master thesis
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A NOVEL NANO- AND MICROPOROUS BOILING SURFACE FOR CO2 APPLICATIONS
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1595
  master thesis
  Working fluids for ORC-systems
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1586
  master thesis
  Innovative condenser technologies for ORC-systems
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1585
  master thesis
  Evaluation of ORC system (Organic Rankine Cycle)
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1584
  master thesis
  Techno-economic Assessment of Wind Energy Systems for Residential Applications
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1583
  master thesis
  Techno-economic Assessment of Hybrid PV/Thermal Solar Systems for Residential Applications
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1582
  master thesis
  Techno-economic Assessment of Hybrid PV/Thermal Solar Systems for Hydrogen Production
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1581
  master thesis
  Computer simulation models of CO2 refrigeration systems for supermarket applications
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1533
  master thesis
  Field measurements of supermarkets with CO2 refrigeration systems
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1532
  exjobb
  Examensarbete – skapa och tillämpa ett energiberäkningsprogram för byggnader
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1531
  master thesis
  Assessment of Magnetic cooling for domestic applications
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1494

  OPTIMIZATION OF MECHANICAL HEAT PUMPS BASED ON EMPIRICAL DATA AND MEASUREMENTS
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1493
  master thesis
  Assessment of Thermal Management PEM-Fuel Cell Electrodes
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1492
  master thesis
  Assessment of Humidity Effects on PEM-Fuel Cell Performance
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1491
  master thesis
  DYNAMIC SIMULATION OF MECHANICAL HEAT PUMPS FOR COMFORT HEATING AND COOLING
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1490
  master thesis
  DYNAMIC MODELING OF HYBRID PV/THERMAL SOLAR SYSTEM FOR HYDROGEN PRODUCTION
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1489
  exjobb
  Nyckeltal/benchmarking för energiuppföljning av gjuteriprocess (Energi- och systemteknik, QPE, söker 1-2 examensarbetare)
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1484
  Exjobb
  Exjobb i Spanien, Universidad de Navarra
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1460
  Exjobb
  Examensarbete Sjövärmeväxlare Orion
  (Department of Energy technology)  ID: 1459

  Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1446
  master thesis
  Thermosyphon loop for thermoelectric refrigeration
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1416
  master thesis
  Secondary loops with natural circulation for increased energy efficiency
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1415

  New Heat Pump Application for Reduction of Energy Consumption in Home Appliances
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1412
  Master Thesis
  Screening tool for estimate energy savings potential for a large number of commercial building of various kind.
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1411
  MSc Thesis project
  Conclude the design of a unit to keep pressure and temperature constant at short time blowing with air from a 40 bar pressure vessel
  (Heat and Power Technology)  ID: 1406
  MSc Thesis project
  Develop a small free piston compressor for refrigeration use
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1405
  master thesis
  Convective heat transfer enhancement with nanofluids
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1403
  MSc thesis
  Setting up and Improving an Experimental Facility for Investigating Fluid-Structure Interaction
  (Heat and Power Technology)  ID: 1399
  master thesis
  Choice of refrigerant in refrigerated ships for lowest environmental impact
  (Department of Energy technology)  ID: 1383
  Master thesis
  Modelling and Evaluation of an Air-Source Heat Pump for use in Mobile Applications
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1382
  MSc thesis proposal
  Dynamic Simulation Of Mechanical Heat Pumps For Comfort Heating And Cooling
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1369
  MSc thesis proposal
  Visualization of flow and heat transfer in spray cooling
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1357
  MSc thesis proposal
  Screening of possible condensed information to send remotely for indication of supermarket refrigeration equipment conditions to non-trained personnel
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1317
  MSc thesis proposal
  Effect of Display Cabinets Clusters
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1316
  MSc thesis project
  Design of a small scale steam power demonstration unit
  (Department of Energy technology)  ID: 1313
  MSc Thesis project
  Dynamic Building Analysis Tool in TRNSYS
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1310
  MSc Thesis project
  Transient ejector performance test rig
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1309
  MSc thesis proposal
  Clean energy: MSc thesis project at Zhejiang University, China
  (Department of Energy technology)  ID: 1300
  MSc thesis proposals (3 items)
  Geothermal Energy
  (Department of Energy technology)  ID: 1299
  M.Sc. thesis
  Use of refrigerants in Sweden
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 1283
  MSc thesis proposal: Turbomachinery Aeroelasticity
  CompEdu: Mechanical Vibrations
  (Department of Energy technology)  ID: 1264
  MSc thesis proposal: Turbomachinery Aeroelasticity
  Aerodynamic Mistuning Effects on Turbomachinery Blading
  (Department of Energy technology)  ID: 1263
  MSc thesis proposal: Turbomachinery Aeroelasticity
  Preliminary Design Methods for Fan and Compressor Blade Flutter
  (Department of Energy technology)  ID: 1262
  MSc thesis proposal in industry
  Strategy development for entering market and market analysis research project
  (Department of Energy technology)  ID: 1230
  MSc thesis proposal
  Improvement of a Radial Compressor Surge Test Facility
  (Heat and Power Technology)  ID: 1226
  MSc thesis proposal
  Water Table: a Web-Based, Interactive Laboratory Experiments in Heat and Power Technology
  (Department of Energy technology)  ID: 1225
  MSc thesis proposal
  Catalytic Combustion: a Web-Based, Interactive Laboratory Experiments in Heat and Power Technology
  (Department of Energy technology)  ID: 1224
  MSc thesis proposal
  Thermal Analysis of Aeronautical Structures
  (Heat and Power Technology)  ID: 1201
  MSc thesis proposal
  Turbomachinery flutter
  (Heat and Power Technology)  ID: 1136
  MSc thesis proposal
  CompEduHPT: Development of a laboratory exercise
  (Heat and Power Technology)  ID: 1069
  MSc thesis proposal
  Thermo-economic design of PEMFC system
  (Heat and Power Technology)  ID: 1035
  MSc thesis proposal
  Heat and Power Cycles
  (Heat and Power Technology)  ID: 1012
  MSc thesis proposal
  Research Cluster in Combustion
  (Heat and Power Technology)  ID: 1010
  MSc thesis proposal
  Research Cluster in Turbomachinery
  (Heat and Power Technology)  ID: 1009
  Msc thesis proposal Taken 040702
  Small-scale gasification of biomass
  (Heat and Power Technology)  ID: 988
  MSc thesis proposal
  Kielb, USA
  (Heat and Power Technology)  ID: 968
  Taken 2004-04-09Msc thesis proposal
  EPFL, Switzerland
  (Department of Energy technology)  ID: 967
  MSc thesis proposal
  Turbomeca, France
  (Heat and Power Technology)  ID: 960
  Taken 2004-04-09Msc thesis proposal
  Exjobb utomlands: Makere University, Uganda
  (Heat and Power Technology)  ID: 885
  MSc thesis proposal
  Examensarbete vid Statens kärnkraftinspektion, SKI
  (Department of Energy technology)  ID: 842
  MSc thesis proposal
  Msc thesis proposals - Peter Kjaerboe
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 783
  MSc thesis proposal
  Web-Based, Interactive Lab Experiments in HPT
  (Heat and Power Technology)  ID: 561
  MSc thesis proposal
  Proposals within solar energy etc.
  (Department of Energy technology)  ID: 557
  MSc thesis proposal
  Application of combustion catalysts
  (Heat and Power Technology)  ID: 555
  MSc thesis proposal
  Experimental investigation of the tar composition
  (Heat and Power Technology)  ID: 554
  MSc thesis proposal
  Energy conversion components
  (Department of Energy technology)  ID: 541
  MSc thesis proposal
  CompEduHPT: Waste management within the power...
  (Heat and Power Technology)  ID: 516
  MSc thesis proposal
  CompEduHPT: Global environmental impacts...
  (Heat and Power Technology)  ID: 515
  MSc thesis proposal
  Condensation inside rectangular microchannels
  (Applied Thermodynamics and Refrigeration)  ID: 514
  MSc thesis proposal
  Experimental Investigation of the Three Dimensiona
  (Heat and Power Technology)  ID: 503
  MSc thesis proposal
  CompEdu in HPT: Geothermal energy
  (Heat and Power Technology)  ID: 501
  MSc thesis proposal
  CompEduHPT: Renewable Energy Technologies
  (Heat and Power Technology)  ID: 479
  MSc thesis proposal
  Thermodynamic process integration
  (Department of Energy technology)  ID: 457
  MSc thesis proposal
  Hur värmer man eldrivna fordon?
  (Department of Energy technology)  ID: 370
  MSc thesis proposal
  Gummiabsorbator, olika tillämpningar
  (Department of Energy technology)  ID: 369
  MSc thesis proposal
  Värmebalans i avloppsvatten
  (Department of Energy technology)  ID: 367
  E-learning and distance education
  Energisystem och industriell ekonomi
  Energy Research Preparatory Program
  Graduate student homepage

  The Department of Energy Technology, KTH, Stockholm, Sweden.
  EGI
  Copyright © KTH-EGI 1997-2016 http://www.energy.kth.se