Till innehåll på sidan

Aktuella stipendier

Här finns en lista med aktuella stipendier och bifogat finns det utlysningsdokument med detaljer om stipendiet och anvisningar om hur man söker dem.

Stipendier ur högskolans allmänna stiftelser 2013/14 för studerande vid de ordinarie programmen vid KTH

Utlysning Allm stiftelserna 13-14.doc (doc 320 kB)

Stipendier ur ”Bergsstiftelserna” (Stiftelsen P Erikssons stipendiefond m fl) 2013/14 för programstuderande vid civilingenjörsutbildningen i materialteknik och i materialdesign vid KTH

Utlysning Bergs 13-14.doc (doc 317 kB)

Stipendier ur Sundahls stiftelse och Stiftelsen L I Wahlmans stipendiefond 2013/14 för program-studerande vid arkitektutbildningen vid KTH

Utlysning Sundahl-Wahlman 13-14.doc (doc 317 kB)

Stipendier ur Wahlbäcks stiftelse 2013/14 för studerande vid de ordinarie programmen vid KTH som kommer från Värmland och vissa orter i Skaraborgs län

Utlysning Wahlbäck 13-14.doc (doc 319 kB)

Stipendier ur Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond 2013/14 för studerande vid de ordinarie programmen vid KTH

Utlysning H Göranssons Sandviken 1314.doc (doc 322 kB)

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2019-11-29