Till innehåll på sidan

Chang Su gör fjärrvärme mer hållbart

Publicerad 2020-12-08

Chang Sus IRIS-relaterade forskning som ska göra fjärrvärmesektorn CO2-fri har fått finansiering från Energimyndigheten.

Grattis Chang Su på EGI, som precis har fått 30 månaders finansiering från Energimyndigheten.

Vad är det för problem som din forskning brottas med?

Porträtt
Chang Su, Postdoktor Energiteknik

– Forskningen handlar om hur man ska minska CO2-utsläppen i fjärrvärmesektorn i Sverige. Fossila bränslen står fortfarande för cirka 7 procent av insatsenergin för fjärrvärme i Sverige.

Så hur kommer din forskning att lösa detta?

– Min forskning kommer att med hjälp av geografiskt informationssystem kartlägga platser med potential för icke-fossila värmekällor för städer. Sedan ska de fossila bränslena bytas ut genom att matchas med byggnadens värmebelastning, så det blir så kostnadseffektivt som möjligt.

Vem i samhället kommer att kunna dra nytta av dina resultat?

– Resultaten kommer att synka stadsplanerare, energiföretag och andra relaterade områden mot de gemensamma klimatmålen. Resultaten kommer också att hjälpa stora fastighetsägare genom att göra förnybar och koldioxidsnål uppvärmning mer tillgänglig och prisvärd.

Hur passar det här in i IRIS-projektet?

– Det handlar om ”Hållbara energisystem - teknik och affärsperspektiv” – ett av områdena i IRIS. Projektet skapar ny teknik och affärsmodeller för energiövergångar i befintliga miljöer. Detta här bidrar också till de globala hållbarhetsmålen 7, 11 och 13 - liksom Sveriges miljömål.