Till innehåll på sidan

Forskning på värmepumps- och kylteknik - ETT involverat

Värmepump installerat på taket
Publicerad 2020-10-20

Energimyndigheten har stöttat forskning på värmepumps- och kylteknik sedan 1970-talet. Forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället.

Avdelningen för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik (ETT) har varit involverat i en stor del av forskningen och under flera år och även har administrerat forskningen inom värmepumpar.

Energimyndighetens finansiering av forskning på värmepumps- och kylteknik har pågått under många år inom forsknings- och innovationsprogrammen Effsys (Effektivare kyl- och värmepumpssystem). En av programmens viktigaste funktioner är att vara en oberoende och branschsamlande plattform för forsknings- och innovationssamarbete mellan näringsliv, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Läs mer på Energimyndighetens webbsida

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2020-10-20