Till innehåll på sidan

Minnesord för Peter Kjaerboe

Innovatör, inspiratör, civilingenjör och forskare

Peter Kjaerboe
Publicerad 2020-10-19

Vår vän, kollega och ständige idémakare Peter Kjaerboe har avlidit. Peter var forskare på institutionen för energiteknik på KTH och samtidigt arbetade Peter intensivt utanför och inom akademin som innovatör.

Peter hade flera patent registrerade, huvudsakligen inom området byggnadens energisystem (solvärmesystem). Ett av Peters patent ledde till ett numera ledande företag inom solvärme (Soltech Energy Sweden AB). Peter hade även ett brinnande intresse för vattenmiljö, inom det området sökte han patent som beskriver ett passivt system för att syresätta vatten primärt tänkt för att förbättra Östersjöns vattenkvalité.

Peters huvudsakliga forskningsintresse var inom uppvärmnings- och ventilationsteknik, vilket var den studieinriktning Peter hade under sin Civilingenjörsutbildning. Men Peters främsta intresse var människor och dialog. Peter var alltid öppen för andras idéer, oavsett om de kom inom eller utanför akademien. Vi minns med värme alla möten uppe på institutionen där Peter argumenterade för sina observationer och vilka lämpliga energitekniska åtgärder som kunde förbättra systemens prestanda. Peter fokuserade mycket kring hållbarhet i alla dess former, och det var troligen därför solenergi låg särskilt varmt om Peters hjärta. Peter var också involverad i skapandet av kurser inom Masterprogrammet Hållbar energiteknik, där uppvärmnings- och ventilationsteknik kom att vara en central del. Peter utvecklade och höll föreläsningar i programmet gällande passiva system, vilket stämde väl in med Peters intresse och hans första patent, självcirkulerande vätskesystem för solfångare. Peter ansåg, med rätta, att forskare inte bara bör bedriva vetenskapliga studier, utan även aktivt påverka samhället utifrån de insikter forskningen gett. Ett sätt att göra detta är att aktivt synas i debatten, vilket Peter ofta gjorde. Ett annat resultat av Peters genuina intresse för att sprida kunskap genom demonstration av fungerande koncept är KTH Live-In-Lab, där Peter var en ledande inspirationskälla för arbetet med att få till stånd ett levande labb på KTH Campus.

Många är vi som haft intressanta och givande stunder kring fikabordet med Peter, där olika ämnen diskuterades. I dessa diskussioner var Peter ofta den som introducerade ett ämne och en idé som allt som ofta ledde till många tokiga och tänkvärda lösningar. Genom åren har många kunnat ta del av hans visioner och synpunkter och kanske ”lånat” ett och annat ur den aldrig sinande källan av idéer. Peter var inte bara en källa till idéer, han var även en otroligt ödmjuk och genuint trevlig person. Det är därför med stor sorg och saknad som vi nu inser att vi inte längre kommer få uppleva dessa gyllene ögonblick med Peter. Peter, vila i frid, med vetskapen om att mänskligheten faktiskt blivit bättre tack vare din existens.

Kollegor och vänner på KTH Energiteknik, via

Björn, Erik, Hans, Jaime, Joachim, Jonas, Jörgen, Peter

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2020-10-19