Till innehåll på sidan

Björn Palm får prestigefull utmärkelse

Publicerad 2023-05-10

Genom att vara före sin tid har hans forskargrupp varit med om att omforma en hel bransch. För det får Björn Palm, professor vid institutionen för energiteknik, Medaljen för vetenskap och teknik, ett av de mest prestigefyllda priserna inom kylområdet.

Porträtt i labbet, Björn Palm
Björn Palm är professor i energiteknik.

Vad betyder den här utmärkelsen?

– Det är naturligtvis ett erkännande av det arbete vi har gjort under många år. Det betyder också att vi blir mer kända och erkända internationellt - även om jag tycker vi redan har gott anseende och är välkända - vilket underlättar till exempel när vi vill bilda samarbeten/konsortier för EU-projekt.

– Just nu pågår en övergång från ett energisystem baserat på fossila bränslen till ett system med flödande energikällor som genererar el. Även uppvärmningssektorn är alltså på väg att elektrifieras. Här har Sverige varit ett föregångsland eftersom vi har haft billig el från vattenkraft och kärnkraft, men nu sker det alltså globalt. Kanske kan man se utmärkelsen som ett bevis för att vi satsat rätt, både som nation och som forskargrupp.

– Dessutom är utmärkelsen naturligtvis ett resultat av att jag haft goda medarbetare, bra studenter och inte minst goda förutsättningar som efterträdare till professor Eric Granryd, som var en verklig föregångare inom vårt forskningsområde.  

Du har varit engagerad i ditt forskningsområde under närmare 40 år, vad gör dig mest stolt idag?

– För ungefär 20 år sedan startade vi ett projekt som handlade om att använda naturliga köldmedier som propan och isobutan i stället för ”Freoner” som det kallades då. Vi forskade också på hur man kan göra systemen mer kompakta så att brännbara medier kan användas med god säkerhet. Då tyckte många internationellt att det var en konstig prioritering. Idag är området högaktuellt när runt 60 miljoner värmepumpar ska ersätta gasvärmare i lägenheter och hus runtom i Europa de kommande tio åren. Vi var alltså långt före vår tid!

Vad får dig fortsätta att vara nyfiken efter en framgångsrik karriär?

– Vad är det som händer kring en bubbla som växer i botten på kastrullen när man kokar ägg? Kan förståelse av detta leda till att vi får mer effektiva kylmaskiner och värmepumpar, och därmed kan minska elanvändningen? Vem kan INTE vara förundrad över naturen och hur den fungerar? Viljan att förstå är alltid det som driver mig.

 Om du får spå nästa stora innovation på ditt område, vad kommer det att vara?

– Det sker en successiv utveckling av befintlig teknik som kanske inte är så omvälvande men ändå viktig. Bättre förståelse av naturfenomen gör att vi kan utveckla bättre komponenter och därmed mer effektiva system, till exempel värmepumpar med högre värmefaktor/energieffektivitet. Emellanåt sker också teknikskiften. Det finns många alternativa processer för att skilja på värme och kyla vid sidan av kompressor-processen som helt dominerar idag. Kanske kommer nya material att möjliggöra effektiva magnetokaloriska processer t.ex. Såvitt vi kan se behövs då tekniksprång inom materialteknologin, språng som vi inte sett tendenser till ännu.

Intervju: Anna Gullers

Om priset

Vart fjärde år delar International Institute of Refrigeration's (IIR) ut några prestigefyllda vetenskapliga utmärkelser som uppmärksammar personer som har gjort viktiga bidrag till kylområdet. Björn Palm tilldelas Science and Technology-medaljen för sina vetenskapliga insatser inom området tillämpad termodynamik, värmeöverföring, kylning och värmepumpsteknologier.