Till innehåll på sidan

Energiforskning populariserar värmepumpar i USA

Man på tak med solceller
Småstadsgrabben Nelson Sommerfeldt jobbar som forskare i exotiska Stockholm.
Publicerad 2022-06-07

Forskaren Nelson Sommerfeldt kommunicerar resultat från svensk energiforskning. KTH samarbetar nu med det amerikanska universitetet Michigan Tech för att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder på en annan kontinent.

Över 90% av alla amerikaner använder naturgas eller propan för att värma och kyla sina hem. Elektrifiering av sektorn är därför ett hett ämne. På en helt annan kontinent har Sverige länge varit en ledare inom värmepumpar, i mångt och mycket tack vare forskningen på avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik  vid Energiteknik på KTH. Ett samarbete med det amerikanska universitetet Michigan Tech hjälper nu analytiker och beslutsfattare att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder i USA.

KTH-forskaren Nelson Sommerfeldt  och professor Joshua Pearce* på Michigan Tech förespråkar tillsammans användandet av solcellsanläggningar i kombination med värmepumpar. Värmepumpar i kombination med solceller leder till över 50% minskade utsläpp av växthusgaser från bostadshus när de ersätter värmepannor för propan eller naturgas, till lägre livscykelkostnad. Samarbetet har inte heller gått obemärkt förbi.

– Resultatet av våra publicerade arbeten rapporterades i lokala nyhetsmedier och drog till sig uppmärksamhet från ett energikonsultföretag i regionen, som arbetar med industriverktyg och policyrekommendation för att främja användningen av värmepumpar, förklarar Nelson Sommerfeldt på Institutionen för energiteknik.

– Att jag som småstadsgrabb jobbar i exotiska Stockholm hjälpte till att väcka uppmärksamhet för projektet, särskilt eftersom många ser Sverige som ett framgångsland inom hållbarhet på energiområdet, säger Nelson. Han kommer själv från samma stad i delstaten Michigan där Michigan Tech ligger.

Sommerfeldt fick även möjlighet att vittna i Michigans delstatsparlament till stöd för ett lagförslag om avskaffade begränsningar på solceller för hemmabruk. Som en kompromiss för införandet av nettoelmätning måste elbolagen endast ansluta solcellssystem åt 1% av sina kunder. Det nya lagförslaget går ut på att avskaffa nettoelmätningen till förmån för ett system med egenkonsumtion, som i Sverige, och samtidigt göra det möjligt för alla elkunder att ansluta solcellssystem. Elbolagen föredrar att själva äga solcellssystemen och försöker därför förhindra fler taksystem genom lobbying. Tyvärr har förslaget fortfarande inte röstats igenom i representanthusets energiutskott och gränsen gäller därför fortfarande.

– Lagförslaget har fastnat i utskottet, men trycket växer eftersom allt fler skulle vilja ha solceller på taket, säger Nelson.  

Detta gäller särskilt kombinationen av solceller med värmepumpar. Elektrifiering av uppvärmningen är ett hett ämne i USA just nu, med det ökade trycket på klimatåtgärder. Att byta till solvärmepumpar (som även används för nedkylning sommartid) är både ekonomiskt och miljömässigt förnuftigt för bostadsägare.  

– Det är ganska häftigt när ens egen forskning direkt påverkar industrin och politiken, säger Nelson. Nu får vi hoppas att vårt bidrag till debatten blir till hjälp för att hitta alternativ till fossila bränslen.

*Joshua Pearce är numera vid Western University i Kanada.