Till innehåll på sidan

Nytt verktyg kan rädda hundratusentals liv i utvecklingsländer

Människa bär ett stort lass med stora vedpinnar på sin rygg
Enligt KTH-forskarna kan det göras en kostnadsbesparing för sjukvården om 66 miljarder dollar om man byter ut vedeldade kaminer mot alternativ som gas- och elektriska spisar. Foto: Youssef Boulkaid.

NYHET

Publicerad 2023-01-13

En halv miljon liv skulle kunna räddas varje år i Afrika i länder söder om Sahara, visar en ny forskningsstudie. Detta genom att vidta åtgärder för att minska beroendet av traditionella ved- och koleldade spisar. Forskare vid KTH har utvecklat ett it-baserat verktyg som bygger på öppen källkod som lokala beslutsfattare i hela regionen kan använda för att kostnadseffektivt korrigera vad forskarna kallar ett "marknadsmisslyckande" när det gäller att leverera alternativ till traditionella matlagningsmetoder.

De traditionella ved- och kolkaminerna är en central del av miljontals hem i Afrika, såväl som i andra utvecklingsregioner i världen. Kostnader och fördelar med att sluta använda dem varierar från plats till plats. OnStove, som forskarna döpt sitt geospatiala verktyg till, ger ett lättöverskådligt sätt att för varje kvadratkilometer beräkna kostnader och fördelar lokalt för att gå över till alternativ som gas- och elektriska spisar.

– OnStove visar att om man byter ut traditionella ved- och koleldade kaminer i Afrika söder om Sahara kan så många som 463 000 dödsfall undvikas. Vi ser också en kostnadsbesparing för sjukvården om 66 miljarder dollar, säger Francesco Fuso-Nerini, universitetslektor och föreståndare för KTH Climate Action Center vid KTH

Bara 0,5 procent av den globala energiinvesteringen

För att nå detta mål skulle det krävas en nettoinvestering på 7,5 miljarder dollar för att tillhandahålla alternativ såsom gas- och elektriska spisar, samt mer effektiva vedeldade kaminer som omdirigerar utsläppen så de inte påverkar människors hälsa. Enligt Francesco Fuso-Nerini kan denna kostnad tyckas hög, men det är bara runt 0,5 procent av vad som årligen spenderas i världen på energiinvesteringar berättar han.

OnStove-projektets forskargrupp, baserad på avdelningen för energisystem vid KTH, har precis fått sina forskningsresultat publicerade i Nature Sustainability. I samarbete med den ideella organisationen Clean Cooking Alliance och World Resource Institute har verktyget använts för att stödja Nepals regerings energipolitik. Forskarna har också börjat arbeta med den kenyanska regeringen för att stödja dess mål att övergå till vad som kallas "ren matlagning."

– Verktyget har blivit väl mottaget där vi börjat använda det, och det finns ett stort intresse från olika organisationer och regeringar. Men det är en komplex fråga och det här är ett av de första verktygen som ger bra information och en bra bild av vad du skulle behöva för att övergå från dessa dåliga sätt att laga mat, berättar Francesco Fuso-Nerini.

Nya insikter om fördelarna med ren matlagning

KTH-forskarna Babak Khavari och Camilo Ramirez Gomez, som tillsammans leder studien, säger att verktyget stödjer policyskapande genom att tillskriva faktiska värden till traditionella –matlagningsmetoders negativa aspekter, såsom luftvägssjukdomar eller förlorad tid på grund av insamling av ved eller annan brännbar biomassa.

– De rumsliga och tidsmässiga dimensionerna av vår analys ger forskare och planerare nya insikter om kostnaden och fördelarna med ren matlagning", säger Babak Khavari.

 – Det är där regeringar måste gå in och ha en bred syn som för människor i rätt riktning, tillägger Camilo Ramirez Gomez.

Studien involverade även Sanford School of Public Policy och Duke Global Health Institute.

Text: David Callahan

Publicering

"A geospatial approach to understanding clean cooking challenges in sub-Saharan Africa", Nature Sustainability, DOI: 10.1038/s41893-022-01039-8