Till innehåll på sidan

Tvärvetenskaplig doktorandskola diskuterade övergångar till hållbar energi

Ett kollage av bilder från vinterskolan för doktorander
Publicerad 2023-03-17

Frauke Urban (INDEK) och Saman Nimali Gunasekara (EGI) anordnade en vinterskola för doktorander med ämnet ”Sustainable Energy Transitions – Technology and Management Perspectives” den 13 – 15 mars 2023 på KTH.

Vinterskolan för doktorander finansierades av "Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management" (ScAIEM) och var en tvärvetenskaplig kurs utvecklad som en del av forskningssatsningen för hållbar industri och samhälle (IRIS) och var ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Linköpings universitet LiU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet NTNU, och Danmarks Tekniska Universitet DTU.

På kursen deltog ett 20-tal studenter from 5 olika kontinenter inklusive energiingenjörer såväl som samhällsvetenskapliga energiforskare, vilket gav den en verklig internationell och tvärvetenskaplig karaktär.

Kursens innehåll omfattade hållbara energiomställningar relaterade till förnybar energi och energilagring, integrerad energi- och klimatbedömningsmodellering, hållbara affärsmodeller och entreprenörskap för energiomställningar, cirkulär ekonomi och livscykelanalys (LCA) för energiomställningar, sociotekniska övergångar och innovationsledning för hållbara energiomställningar samt energi- och klimatpolicy.

Kursen behandlade de utmaningar och möjligheter som driver transformationer av energisystem och energirelaterade industrier. Detta inkluderade att diskutera relevansen av globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling samt analysera hur de bidrar till omvandlingar av energisystem och industrier ur ett holistiskt systemperspektiv, samt att diskutera lösningar av teknisk, socioekonomisk och policyrelaterad karaktär. Kursen innehöll också en laboratorium rundtur och en karriärrådgivningssession.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-03-17