Till innehåll på sidan

Nyheter inom termodynamik och kylteknik

 • Ebbe Lyths stipendium 2022

  Publicerad 2022-03-01

  Vi vill uppmärksamma att det nu går att söka Ebbe Lyths stipendium.

  Läs artikeln
 • Andra priset för bästa artikeln på konferens

  Elena Malakhatka
  Publicerad 2021-12-01

  Elena Malakhatka har tilldelats andra prised för bästa artikeln publicerat av unga forskare

  Läs artikeln
 • Vinnare av Ebbe Lyths stipendium 2021

  Christofer Kronström
  Christofer Kronström
  Publicerad 2021-12-01

  Christofer Kronström, student på KTH:s institution för Energiteknik, har tilldelats Ebbe Lyths stipendium 2021

  Läs artikeln
 • KTH Live-in Labs årsrapport för 2020 är här

  Publicerad 2021-05-07

  "2020 har återigen varit ett mycket spännande år för KTH Live-In Lab som forskningscenter", skriver deras VD Jonas Anund Vogel i den rykande färska årsrapporten.

  Läs artikeln
 • Energistudenter uppträder på Stora Legionelladagen

  Jennie och Linnea
  Publicerad 2021-04-30

  Våra 2020 KEX studenter Jennie Lindblom and Linnea Persson, berättar om deras projekt på Stora Legionella Dagen

  Läs artikeln
 • "Relevans är nyckeln till spridning"

  Illustration of Björn Palm surrounded by houses and greenery.
  Publicerad 2021-04-09

  Energiområdet har mycket att bidra med i en hållbar framtid, vilket är anledning till varför Björn Palm från Energiteknik går till jobbet varje morgon. Att vara relevant för industrin är starten till ...

  Läs artikeln
 • Per Lundqvist - ny vicerektor för hållbar utveckling

  Per Lundqvist, Professor, Vice Rector for Sustainability
  Publicerad 2021-03-29
  Läs artikeln
 • Öppet Doktorand position vid NIBE

  NIBE heat pump. https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3OEIq%2fnQ&id=DA00F4523081AE02
  Publicerad 2021-02-23

  Läs mer i filen

  Läs artikeln
 • Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått

  Publicerad 2019-01-03

  När vi kommit till den sista publikationen för året brukar vi traditionellt blicka tillbaka på det som hänt under året, med fokus på övergången till nya miljövänliga köldmedier. Här följer en sammanfa...

  Läs artikeln
 • Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt

  Publicerad 2018-12-03

  "Köldmedier med låg GWP" är titeln på projektet som utförs inom Effsys Expand och stöds av Energimyndigheten tillsammans med ett antal företag. I denna artikel summerar vi projektresultaten och tillkä...

  Läs artikeln
 • Miljövänliga kylsystem behövs för att mildra klimatförändringen

  Publicerad 2018-09-28

  De nuvarande EU-förordningarna tar redan upp miljöeffekterna av kylsystem genom att genomföra byte av hög GWP köldmedier med låg-till-noll GWP-köldmedier. Nyligen genomförda undersökningar visar dock ...

  Läs artikeln
 • Naturliga köldmedier diskuterades under Gustav Lorentzen-konferensen

  Publicerad 2018-08-14

  Konferensen som fokuserar på naturliga köldmedier hölls nyligen i Valencia, Spanien. En indikation på det växande intresset för naturliga köldmedier är att konferensen lockade rekordmånga deltagare. I...

  Läs artikeln
 • Forskning med fokus på säker användning av brännbara köldmedier

  Publicerad 2018-07-11
  Läs artikeln
 • Höjdpunkter från ICCC 2018 - om hållbarhet och den obrutna kylkedjan

  Publicerad 2018-04-30

  Vi har nyligen deltagit i den internationella konferensen ICCC 2018 med fokus på den obrutna kylkedjan och den tillhörande kylutställning CRH2018 i Kina. I denna artikel delar vi ned oss av våra intry...

  Läs artikeln
 • Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin

  Publicerad 2018-04-30

  Köldmedier med höga GWP ersätts av köldmedier med lägre GWP på den europeiska marknaden. Detta till följd av minskade kvoter (mätt i CO2-ekv.), men detta sker samtidigt som efterfrågan på köldmedier ö...

  Läs artikeln
 • F-gasförordningens kvoter är på plats – men är vi på väg att uppfylla målen?

  Publicerad 2018-02-08

  Mängden fluorerade gaser, inklusive syntetiska köldmedier, som får placeras på den europeiska marknaden minskas betydligt under 2018. Detta är ett krav som formuleras i F-gasförordningen och har varit...

  Läs artikeln
 • Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått

  Publicerad 2018-02-07

  Den svenska kylindustrin är inne i en övergångsfas till nya köldmedier och kylsystem. I denna artikel kommer vi att belysa de mest relevanta händelserna som inträffade under 2017, vilka även kommer på...

  Läs artikeln
 • F-gaser: vet vi vilka de är?

  Publicerad 2018-02-07

  Du känner till den så kallade f-gasförordningen och hur den har påverkat kylindustrin. I denna artikel granskar vi vilka f-gaser som regleras av förordningen - men för en komplett bild måste vi backa ...

  Läs artikeln
 • Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning

  Publicerad 2018-01-09

  Minskningen av utsläpp av fluorerade gaser (F-gaser) är överens om i hela världen och i EU finns det starka krav på sådan minskning inom F-gasförordningen. Från början av 2018 minskat mängden F-gaser ...

  Läs artikeln