Till innehåll på sidan

Om avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik

Forskningen och undervisningen vid avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik är huvudsakligen fokuserad på energiomvandling i bebyggelsen.

Melallic object

Forskningsområden

Vårt område omfattar hela skalan från systemstudier om energianvändning och energiflöden i stadsdelar och byggnader, till systemens komponenter, som värmepumpar och värmeväxlare. Under senare år har vi även haft projekt om lokal produktion av el med förnybara energikällor som sol och vind. På vårt tak har vi ett demonstrationssystem bestående av solfångare, vindkraftverk, vätgasgenerator och bränslecell, där vi kan demonstrera möjligheterna till omvandling mellan olika energiformer, liksom ett par olika sätt att lagra energi. Vi kallar anläggningen Renewable Energy Park, eller bara RE-Park. Vi välkomnar också företag att här visa upp sina produkter för studenter och besökare på KTH.

En stor del av forskningsprojekten handlar om utformning av kyl- och värmepumpsystem och vad som kan göras för att dessa system ska bli mer effektiva, och att miljöinverkan av dem ska bli mindre. För att nå dessa mål arbetar vi i flera projekt med att undersöka hur naturligt förekommande ämnen, som propan, koldioxid och ammoniak, ska kunna användas på ett säkert och effektivt sätt som köldmedium. Detta innebär bland annat att vi arbetar med hur systemen ska utformas för att mängden köldmedium i varje system ska bli så låg som möjligt.

Kylanläggningar och värmepumpar blir mer effektiva om värmeväxlarna, förångare och kondensor, är effektiva och ger små temperaturdifferenser. Av detta skäl har vi forskningsprojekt som handlar om effektiv värmeöverföring. I videon nedan finns mer information om detta. Vi utför fundamentala studier av värmeöverföring i smala kanaler, både vid enfasströmning (bland annat med nanofluider), och vid kokning. Eftersom effektiv värmeöverföring även är viktig vid kylning av elektronik så har vi kommit att driva projekt även inom detta område.

Det mesta av vår forskning är tillämpad och har ett tydligt miljö-fokus. I nästan alla projekt är industriföretag involverade, och projektidéerna utvecklas ofta i samarbete med industrin. Sammantaget har vi ungefär 100 företag som deltagare i våra projekt. Finansieringen kommer dock huvudsakligen från Energimyndigheten, EU, Formas och Vinnova.

Våra forskningsområden:

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2022-02-17