Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik

Forskningen och undervisningen vid avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik är huvudsakligen fokuserad på energiomvandling i bebyggelsen. Vårt område omfattar hela skalan från systemstudier om energianvändning och energiflöden i stadsdelar och byggnader, till systemens komponenter, som värmepumpar och värmeväxlare.

Forskningsområden

Smarta och hållbara byggnader

Byggnader står för nästan 40% av de totala direkta och indirekta CO2-utsläppen i världen. Studier om "produktions"-enheter av energi, distribution av energi och slutanvändning av den är relevanta inom detta område.

Integrerade energisystem

De omedelbara utmaningarna med klimatförändringarna kräver att vi använder all den hållbara teknik vi har tillgänglig.

Foto: Federico Beddari på Unsplash

Uppvärmning, kylning och kylsystem

Vår forskning fokuserar på att tillhandahålla hållbara och effektiva värme-, kyl- och kylsystem för en mängd olika applikationer.

Termisk energilargring

Termisk energi står för mer än hälften av det globala slutliga energibehovet, och termisk energilagring (TES) är ett avgörande inslag i dagens energisystem för att uppfylla klimatmålen.

Värmeöverföring och värmeväxlare

Värmeöverföring är involverad i alla termiska processer och effektiviteten i värmeöverföringen är av yttersta vikt för effektiviteten i processen som helhet.

Komponenter för kyl- och värmepumpar

Med nya köldmedier och högre krav på effektivitet behöver nya högeffektiva kompressorer, värmeväxlare och expansionsenheter utvecklas.

Möt avdelningen

Vision och mission

Vi strävar efter att designa kyl- och värmepumpsystem som är så energieffektiva som möjligt och med ett mindre fotavtryck på miljön.

Majoriteten av vår forskning är tillämpad och har ett tydligt miljöfokus. I nästan alla projekt är industrin involverad och projektidéerna utvecklas ofta i samarbete med industrin.