Till innehåll på sidan
Tvåfasströmning i platta kanaler
Two phase heat transfer & pressure drop with new environment friendly refrigerants in minichannels (completed)