Till innehåll på sidan
Tank to Grave Management of new Low-GWP Refrigerants (Hantering av nya låg-GWP köldmedier från installation till destruktion)
Novel tool and guidelines for designing ground source heat pumps (GSHPs) in densely populated areas
Ammoniak i små kyl- och värmepumpsystem
Magnetiska kylprocesser
Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem
GEO.POWER – Utbyte av bästa utförande inom geotermisk energi mellan europeiska regioner
Solcellar på tak av bostadrättsföreningar (avslutat)
Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem (avslutat)
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem
Uthålliga kombisystem för uppvärmning av byggnader (avslutat)
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler - en integrerad ansats för Svensk industri
Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare; effektivisering och affärsmodeller av energianvändning
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem
Alternativa köldbärare för indirekta kylsystem
Funktionella ytbeläggningar för mer energieffektiva värmepumpar
Tvåfasströmning i platta kanaler
Two phase heat transfer & pressure drop with new environment friendly refrigerants in minichannels (completed)
Distribuerade kyllager i fjärrkylanät
Simulering av temperaturfördelning i borrhålslager med stöd av fiberoptiska temperaturmätning (avslutat)
4D Monitoring of BTES (avslutat)
Aquifer Thermal Energy Storage (avslutat)
Deep Borehole Heat Exchanger (avslutat)
Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar (avslutat)
Effektivare dimensionering av bergvärmesystem (avslutat)
Årsvärmefaktoruppskattning för värmepumpsbaserade uppvärmningssystem (avslutat)
Uthålliga kombisystem för uppvärmning av byggnader (avslutat)
Utfall och metodutvärdering av energideklaration av byggnader (avslutat)
Modell för identifiering av lämplig effektivisering av energitekniska system i byggnader (avslutat)