Till innehåll på sidan

Integrerade energisystem

De omedelbara utmaningarna med klimatförändringarna kräver att vi använder all den hållbara teknik vi har tillgänglig.

Nästan allt som förlitar sig på energi är sammankopplat; därför behövs ett ”System-of-Systems” perspektiv för att hantera den växande komplexiteten i de utmaningar som väntar. Äldre system förlitar sig på ett enkelriktat flöde av energi från producenter till konsumenter, men framtiden kommer att vara full av nätverk med aktiva "prosumers". Vi måste tänka utanför teknikrutan för att förverkliga den fulla potentialen i ett hållbart samhälle.

I byggnader och städer finns mycket outnyttjad potential, vilken vi strävar efter att hjälpa till att låsa upp. Vi börjar med smärtpunkter som behöver lösningar, inte teknik som letar efter problem att lösa, och analyserar energisystem som helhet utan att missa det detaljerade beteendet för varje komponent inom systemgränsen. Detta leder till modellering av många typer av energiförsörjningstekniker, som tillsammans interagerar med människor och marknader. Till exempel - hur interagerar värme- och kylteknik med solceller, elfordon och energilagring på byggnads-, distrikt- och stadsnivå? Hur kan värmepumpar erbjuda flexibilitet i efterfrågan i framtidens smarta nät? Hur kan värme exporteras från kylsystem (t.ex. i stormarknader och ishallar) till angränsande byggnader och fjärrvärmenät? Eller hur kan vi på bästa sätt kommunicera tydlig, objektiv information för att knuffa husägare mot hållbara val?

Vår forskning kan djupdyka i såväl enstaka komponenter som hela stadsdelar, från ingenjörsekonomi till "irrationellt" mänskligt beteende; allt med syfte att leverera hållbara, integrerade energisystem.

Forskningen inom detta område omfattar:

  • Bottom-up-analys av energisystemet på byggnads-, grannskaps- och stadsnivå
  • Byggnadsdigitalisering och tillämpning av IoT, AI, Big data i byggd miljö
  • Fjärrvärme och kylning

Projekt

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2021-08-30
GEO.POWER – Utbyte av bästa utförande inom geotermisk energi mellan europeiska regioner
Solcellar på tak av bostadrättsföreningar (avslutat)
Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem (avslutat)
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem