Till innehåll på sidan

Doktorandstudier

Forskningsarea: Energi- och miljösystem

Institutionen för Energiteknik är inriktat på forskning och utbildning med syfte att bidra till hållbara energisystem. Institutionen har tre enheter med forskningsområden av både teknisk och tvärvetenskaplig karaktär nämligen Kraft och värmeteknologi, Tillämpad termodynamik och kylteknik, och Energisystem.

Forskningstraditionen har sin bas i maskintekniken, men sträcker sig mot kemi, materialvetenskap, fysik, regional planering och ekonomi. Forskningsområdena inkluderar turbomaskiner, aeroelasticitet, termisk energilagring, bränslecellsteknik, förbränning av biobränslen, värmepumpsteknik, värme- och ventilationsteknik, inomhusklimat, värmeöverföring, energi-och klimatpolitik, marknadsanalyser och bedömning av hållbarhet, modellering av energisystem i byggnader och stadsdelar, modellering av resursflöden på nationell och regional nivå.

Det grundläggande forskarutbildningsämnet är Energiteknik. Forskningen bedrivs såväl inom enskilda områden som i samverkan över ämnesgränserna. Samarbete med forskare inom andra discipliner uppmuntras.

Programansvarig

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2019-12-02