Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och utbildningsprogram inom energiteknik

Vi ger en bra grund för karriärer inom kraftindustrin, produktion, konsultbolag, myndigheter samt för avancerad forskning inom tillämpad energiteknik. Ämnesområdena omfattar bland annat termisk energiomvandling, polygenerering, turbomaskiner, uppvärmning- och ventilationsteknik, kyl- och värmepumpsteknik, biobränsle, solenergi, energisystemanalys, energiresursutvärdering, energipolicy och klimatstudier.