Till innehåll på sidan

KTH-forskare stödjer kolväten som köldmedier i värmepumpar

Propane as an example of hydrocarbon refrigerant
Publicerad 2023-03-16

Forskare från Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik, Institutionen för Energiteknik har tillsammans med forskare vid Fraunhofer Institute i Tyskland tagit initiativet till att formulera ett ställningstagande om möjligheten att använda kolväten som köldmedier i värmepumpar.

Ställningstagandet är undertecknad av mer än 40 forskare från 24 olika universitet och forskningsinstitut i Europa. Frågan är högst aktuell eftersom EU-kommissionen är på väg att fatta beslut om en ny föreslagen F-gasförordning.

Värmepump med propan som köldmedie
Värmepump med propan som köldmedie

Denna förordning, liksom det föreslagna PFAS-förbudet, kommer att ha stor effekt på vilka köldmedier som kan användas i framtiden: Nästan alla syntetiska köldmedier (hydro-fluoro-kolväten, hydro-fluoro-olefiner) kommer att vara förbjudna i ny utrustning inom 5-10 år. I ställningstagandet hävdar forskarna att kolväten, som propan och isobutan, är lika bra, eller bättre, köldmedier än de syntetiska. Men eftersom dessa vätskor är mer brandfarliga än de syntetiska medierna måste speciella säkerhetsåtgärder beaktas vid konstruktionen, vid service och i de fabriker där värmepumparna tillverkas. Ställningstagandet har skickats till ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och till samtliga svenska EU-parlamentsledamöter inför omröstningen om en ny F-gas förordning som kommer att genomföras i slutet av mars.

Läs mer: Publicerat on Cooling Post

Läs dokumentet på engelska:

A Transition to Sustainable Heat Pumps – a Position Paper from the Scientific Community (pdf 751 kB)

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2023-03-16