Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så blir det på KTH i höst

KTH library
Publicerad 2020-07-01

Alla campus kommer att öppla för campusförlagd utbildning till hösten. Med start den 1 augusti kommer byggnader gradvis att öppna upp för studenter igen.

Rektorsbeslut

För medarbetare på KTH gäller att hen i samråd med närmaste chef beslutar om arbetet ska ske på distans eller på campus. 

Trängsel och stora grupper ska undvikas för att minska risken för smittspridning.

Digitala möten ska ersätta fysiska när många människor ska träffas.

Tjänsteresor ska också undvikas om det går.

– Vi får skapa nya vanor, vara redo att arbeta mer flexibelt för att lösa detta på bästa sätt utan att göra avkall på en trygg och säker arbetsmiljö, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

Läs hela artikeln med länk till rektorsbeslutet

Skolchefsbeslut på ITM-skolan

Mot bakgrund av rektors beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020, har skolchefen beslutat vad som gäller för ITM-skolans personal.

  • All personal som kan arbeta hemifrån bör fortsätta arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med den närmaste chef som har arbetsmiljöansvar. Chefen ska göra nödvändiga riskbedömningar av arbetsmiljön för att avgöra vilka medarbetare som kan arbeta på plats.
  • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning).
  • Prefekt/linjechef ansvarar för att anpassa av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.