Till innehåll på sidan

Verktyg hjälper u-länder att energiplanera – till lägsta pris

Publicerad 2020-08-04

KTH har utvecklat ett verktyg för energi och integrerad planering av vatten-energi-markanvändning: Open Source energy Modelling System (OSeMOSYS). Verktyget beräknar de billigaste el-, energi- och resursförsörjningsalternativen för länder över hela världen, till exempel vilka investeringar man ska göra, när, vid vilken kapacitet och hur man använder dem för att uppfylla de nämnda politiska målen till lägsta kostnad.