Till innehåll på sidan

Om institutionen för Energiteknik

Institutionen för Energiteknik har som mål att bidra till välfärd och utveckling genom forskning och utbildning i världsklass inom innovativa energitekniker och –system, och att verka för en transformering av energisektorn mot uthålliga lösningar.

Vår forskning

Energitekniken omfattar i stort sett alla typer av omvandling och transport av energi i olika apparater och anläggningar.

Inom Institutionen för Energiteknik behandlar man såväl grundläggande områden som termodynamik och värmeöverföring samt tillämpade som värmepumpar, inomhusklimat, fjärrvärme, fjärrkyla, förnybar energi, värmepannor, kärnreaktorer, turbiner, kylning av elektronik, kärnkraftssäkerhet, energibesparingar och miljöfrågor för att bara nämna några.

Forskning bedrivs i olika sammanhang inom både energiomvandling, kraftproduktion samt distribution och användning av energi. Höga krav ställs idag på att energitekniska lösningar ska vara resurssnåla och uthålliga ur miljösynpunkt, samt ur tekniskt, ekonomiskt och samhällsperspektiv.

Dessa krav förväntas avsevärt öka i framtiden, varför stor vikt läggs vid att utbildningen ska främja förmågan till helhets-, och systemtänkande, samt till kreativ och IT-stödd problemlösning, ofta inom bredare tvärvetenskapliga sammanhang.

Avdelningar

Vår organisation

Institutionen för energiteknik har en ledningsgrupp bestående av prefekt, enhetschefer, studierektor och utbildningsansvariga.

Kontakta ledningsgruppen

Våra utbildningar

Institutionens kurser ger en bra grund för karriärer inom kraftindustrin, tillverkningsindustri och byggnadsindustrin, konsultbolag, myndigheter samt för avancerad forskning inom det breda området tillämpad energiteknik. Ämnesområdena är intimt kopplade till vår forskningsaktiviteter och omfattar bland annat termisk energiomvandling, polygenerering, turbomaskiner, uppvärmning- och ventilationsteknik, kyl- och värmepumpsteknik, biobränsle, solenergi, energisystemanalys, energiresursutvärdering, energipolicy och klimatstudier.

Mer om våra program och kurser

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2022-08-12