Om avdelningen för Kraft- och värmeteknologi

Välkommen till avdelningen för Kraft och Värmeteknologi! Här kan du finna information i första hand om den forskning som pågår hos oss. Beskrivningarna finner du genom att klicka på projekt till vänster.

Metallic objects

Vid avdelningen för Kraft- och värmeteknologi bedrivs forskning inom området polygenerering (kombinerad produktion av el, värme, kyla, rent vatten, bränslen, etc.), stationära flöden och aeroelasticitet i turbomaskiner, samt användning av biobränslen i gasturbincykler (förgasnings- och förbränningsteknik).

Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2019-11-13