Till innehåll på sidan

Om avdelningen för Kraft- och värmeteknologi

Välkommen till avdelningen för Kraft- och värmeteknologi! Här kan du finna information i första hand om den forskning som pågår hos oss. Beskrivningarna finner du genom att klicka på projekt i menyn.

Vår forskning omfattar analys och design av kritiska komponenter och system kopplade till termisk och mekanisk energiomvandling. Omfattande tekniska metoder och modeller tillämpas för att utnyttja förnybara energiresurser så som – sol, vind, och biomassa – för leverans av hållbar elektricitet, värme, kyla, rent vatten och andra energitjänster till enskilda hushåll så väl som till hela städer eller regioner. Vi betraktar även förnybara energiresurser i samband med energieffektivitet, för utveckling av innovationer inom transport, på vägar, i luften och rymden. Stora delar av vår forskning sker experimentellt i laboratoriefaciliteter på världsnivå.

Vår vision

En rättvis, solidarisk och hållbar framtid med avseende på förnybar lågt kol nyttjande.

Vår mission

Att medverka i utvecklingen av hållbara samhällen genom forskning och undervisning inom kraft- och värmeteknologi.

Strategiska Forskningsområden

Avdelningschef

Innehållsansvarig:Oxana Samoteeva
Tillhör: Energiteknik
Senast ändrad: 2021-01-14