Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Kraft- och värmeteknologi

Forskningen på avdelningen för Kraft- och värmeteknologi omfattar analys och design av kritiska komponenter och system kopplade till termisk och mekanisk energiomvandling. Omfattande tekniska metoder och modeller tillämpas för att utnyttja förnybara energikällor – såsom sol, vind, och biomassa – för leverans av hållbar elektricitet, värme, kyla, rent vatten och andra energitjänster till enskilda hushåll såväl som till hela städer eller regioner.

Foto: Forskare vid avdelningen för värme- och kraftteknik

Forskning inom kraft och värme

Distribuerade energiresurser och smarta energinätverk

Hur kan en mängd av existerande och nya energimoduler sammankopplas för att skapa synergieffekter så som reducerad primärförbrukning och lägre CO2-utsläpp? Hur kan avancerade datorer modifieras för rekonstruktion av städers energisystem till förbättrad prestanda för dess invånare?

Turbomaskiner och framdrivning

Hur är aerodynamik och aeromekanik kopplat till utformningen av nästa generations kompressorer, expanderar, och högpresterande komponenter? Vilka förgreningar leder dess utveckling till när det gäller el-generering, flygplan, och raketmotorer i rymden?

Foto: Martin Adams på Unsplash

Värmeteknologi för utfasning av fossila bränslen

Hur kan värmeöverföring bli effektivt tillämpad i analysen och utformningen av termiskt högeffektivt drivna komponenter, gynnsam miljöprestanda, och låg kostnad? Hur kan denna teknologi leda till framsteg i relaterade termiska processer med applikationer inom elproduktion, termisk energilagring, vattenrening, och andra förekommande energiprocesser?

Energi och industriell processteknik

Hur kan solenergi och vindenergi användas storskaligt för att effektivt leverera elektricitet till städer och industri? Vilka teknologier kommer att vara avgörande i matchningen mellan energiförsörjning och slutförbrukning, och för att uppnå noll eller negativa CO2-utsläpp.

Möt avdelningen Kraft- och Värmeteknologi

Vision och mission

Vår vision är en rättvis, solidarisk och hållbar framtid med avseende på förnybar lågt kolnyttjande.

Vår mission är att medverka i utvecklingen av hållbara samhällen genom forskning och undervisning inom kraft- och värmeteknologi.