Till innehåll på sidan

Termiska processer och värmeöverföring

Hur kan värmeöverföring bli effektivt tillämpad i analysen och utformningen av termiskt högeffektivt drivna komponenter, gynnsam miljöprestanda, och låg kostnad? Hur kan denna teknologi leda till framsteg i relaterade termiska processer med applikationer inom elproduktion, termisk energilagring, vattenrening, och andra förekommande energiprocesser?

Foto: Martin Adams på Unsplash

Nyckelord: koncentrerad solenergi, sol/högtemperatursmaterial, varm och kall lagringsteknologi, transportfenomen i membrandestillering, systemoptimering & kontroll.

Läs mer på engelska