Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Distribuerade energiresurser och smarta energinätverk

Hur kan en mängd av existerande och nya energimoduler sammankopplas för att skapa synergieffekter såsom reducerad primärförbrukning och lägre CO2-utsläpp? Hur kan avancerade datorer modifieras för rekonstruktion av städers energisystem till förbättrad prestanda för dess invånare? Läs mer och fördjupa dig i aktuella forskningsprojekt här.

Foto: Biel Morro på Unsplash

Nyckelord: integration av solenergi i industrin, kraftflödesanalyser och nätverksoptimering, energilagring, förvaltning av efterfrågesidan, infrastruktur för energi i städer, smarta städer, integrerad distribution av energi, fordonsladdning, fordon till nät.

Läs om aktuella projekt på engelska sidan