Till innehåll på sidan

Forskning om kraft och värme

Det finns sex huvudsakliga forskningsområden på avdelningen för Kraft- och värmeteknologi. Läs mer om dem och ta dig vidare till aktuella forskningsprojekt.

Distribuerade energiresurser och smarta energinätverk

Hur kan en mängd av existerande och nya energimoduler sammankopplas för att skapa synergieffekter så som reducerad primärförbrukning och lägre CO2-utsläpp? Hur kan avancerade datorer modifieras för rekonstruktion av städers energisystem till förbättrad prestanda för dess invånare?

Turbomaskiner och framdrivning

Hur är aerodynamik och aeromekanik kopplat till utformningen av nästa generations kompressorer, expanderar, och högpresterande komponenter? Vilka förgreningar leder dess utveckling till när det gäller el-generering, flygplan, och raketmotorer i rymden?

Foto: Martin Adams på Unsplash

Termiska processer och värmeöverföring

Hur kan värmeöverföring bli effektivt tillämpad i analysen och utformningen av termiskt högeffektivt drivna komponenter, gynnsam miljöprestanda, och låg kostnad? Hur kan denna teknologi leda till framsteg i relaterade termiska processer med applikationer inom elproduktion, termisk energilagring, vattenrening, och andra förekommande energiprocesser?

Vedstapel

Bioenergi och termokemisk omvandling

Hur kan biomassa användas till att leverera elektricitet, värme och mervärdesprodukter samt energi på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt? Vilka tekniska lösningar är möjliga för utveckling av avancerade termokemiska processer?

Centraliserade förnybara energisystem

Hur kan solenergi och vindenergi användas storskaligt för att effektivt leverera elektricitet till städer och industri? Vilka teknologier kommer att vara avgörande i matchningen mellan energiförsörjning och slutförbrukning, och för att uppnå noll eller negativa CO2-utsläpp.

Foto: Jeremy Bezanger på Unsplash

Polygeneration

Hur kan småskaliga energisystem utformas för att maximera omvandlingen av lokalt tillgänglig förnybar energi, minimera miljöpåverkan, och tillgodose behoven av el, värme, kyla, rent vatten, och andra energiprodukter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt? Hur kan olika omvandlingskomponenter för energi integreras för att bilda en synergistisk helhet?