Till innehåll på sidan

Centraliserade förnybara energisystem

Hur kan solenergi och vindenergi användas storskaligt för att effektivt leverera elektricitet till städer och industri? Vilka teknologier kommer att vara avgörande i matchningen mellan energiförsörjning och slutförbrukning, och för att uppnå noll eller negativa CO2-utsläpp? Läs om forskningen här.

Foto: Kenueone på Pixabay

Nyckelord: storskaliga solceller, koncentrerad solenergi, vindkraftsanläggning med energilagring, superkritiska CO2-cykler, grön vätgas, elektrolysanläggningar, CO2-lagring.

Läs mer om aktuella projekt på engelska sidan