Till innehåll på sidan

Turbomaskineri och framdrivning

Hur är aerodynamik och aeromekanik kopplat till utformningen av nästa generations kompressorer, expanderar, och högpresterande komponenter? Vilka förgreningar leder dess utveckling till när det gäller el-generering, flyg, och rymden?

Nyckelord: aerodynamik, aeromekanik, flödesdynamik, strukturell dynamik, energi för transport, aeromotorer, raketframdrift, mikroturbiner.

Läs mer på engelska