Till innehåll på sidan

Avdelningen för Energisystem

Vår verksamhet utgår från ett brett systemperspektiv, där energiteknik, innovation, och policy kopplas till hållbar utveckling. Vårt perspektiv är globalt, och vi samarbetar med många länder och världsorganisationer varav några är IEA, UNDESA, UNESCAP, FAO, World Bank och SIDA.

Vi utvecklar kvantitativa modeller för optimering av energisystem och tar fram underlag för strategiska beslut om investeringar såväl som styrmedel. Vi utför kvalitativa analyser av inverkan av policy för omställning till ett hållbart samhälle, och analyserar på djupet samverkan, och motverkan, som finns mellan alla delmål beskrivna under FN:s 17 globala mål.

Möt avdelningen

Vision och mission

Vår vision är att skapa en rättvis, hållbar och stabil framtid med låga koldioxidutsläpp.

Vår mission är att stödja utvecklingen av hållbara samhällen genom robust och transparent energi- och resurssystemforskning och utbildning.