Till innehåll på sidan

Integrerade klimat-, mark-, energi- och vattensystem

Hur planerar och designar vi system som är bättre än deras beståndsdelar? Hur drar vi nytta av synergier, navigerar i avvägningar och undviker vägvalsberoende fällor?