Till innehåll på sidan

Interaktion mellan vetenskap, politik och samhälle

Hur bygger vi kapacitet effektivt? Hur kan vi bäst utbilda regeringstjänstemän i användningen av dES-verktyg? Hur ska vi kommunicera nya rön från komplexa modeller och hur kan vi få del av intressenternas kunskap?

Foto: Fatos Bytyqi på Unsplash

Läs mer på engelska