Till innehåll på sidan

Energisystem och innovation

Vilken roll spelar innovation för att möjliggöra tekniska förändringar i energisystem? Hur står innovationer på systemnivå i jämförelse med enskilda teknologier? Fokus sträcker sig från städer och transportsystem till nationella och kontinentala energisystem.

Foto: Joshua Sortino på Unsplash

Läs mer på engelska