Till innehåll på sidan

Forskningsområden

Det finns sju huvudsakliga forskningsområden på avdelningen för energisystem.

Energitillgång och utveckling

Hur kan vi tillgodose de fattigastes energibehov till ett pris de har råd med? Hur kan vi uppnå SDG7?

Foto: NASA

Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

Hur kan vi möjliggöra övergången till låga koldioxidutsläpp med hjälp av en cirkulär ekonomi? Vilka är de potentiella synergierna och avvägningarna i praktiken? Vad kan vara lämpliga indikatorer för att bedöma cirkularitet och konsekvenser för hållbarhet?

Verktyg för systemvetenskap

Hur kan vetenskapliga verktyg, datastandarder och metoder utvecklas på ett öppet och inkluderande sätt? Vad driver användningen av vetenskapliga verktyg med öppen källkod?

Foto: Fatos Bytyqi på Unsplash

Energisystem och innovation

Vilken roll spelar innovation för att möjliggöra tekniska förändringar i energisystem? Hur står innovationer på systemnivå i jämförelse med enskilda teknologier? Fokus sträcker sig från städer och transportsystem till nationella och kontinentala energisystem.

Foto: Joshua Sortino på Unsplash

Interaktion mellan vetenskap, politik och samhälle

Hur bygger vi kapacitet effektivt? Hur kan vi bäst utbilda regeringstjänstemän i användningen av dES-verktyg? Hur ska vi kommunicera nya rön från komplexa modeller och hur kan vi få del av intressenternas kunskap?

Foto: Fatos Bytyqi på Unsplash

Integrerade klimat-, mark-, energi- och vattensystem

Hur planerar och designar vi system som är bättre än deras beståndsdelar? Hur drar vi nytta av synergier, navigerar i avvägningar och undviker vägvalsberoende fällor?

Bild: Camilo Ramirez Gomez

FN:s hållbarhetsmål – samband och styrning

Vilka är synergierna och avvägningarna mellan FN:s hållbarhetsmål? Hur kan vi mest effektivt uppfylla alla målen?

Bild: Fuso Nerini