Till innehåll på sidan

Laboratorium

Välkommen till laboriatoriet på Kraft och värmeteknologi! Här bedriver vi experimentell forskning på hög internationell nivå med fokus på aerodynamik i turbomaskiner, aeroelasticitet, förgasning, förbränning, koncentrerad solkraft, energilagring och kombinerad produktion.

Under flera decennier har vi byggt upp vår kompetens inom experimentell verksamhet i kraft-och värmeproduktion. På turbomaskinsidan är vi det främsta forskningslaboratoriet på KTH och forskar på maskiner för landbaserade tillämpningar (stationära turbiner) samt för transporttillämpningar (flygmotorer, marina turbiner). Vi har ett tätt samarbete utanför institutionsgränserna för att samla kompetens från olika områden på KTH under ett tak och därmed skapa en unik forksningsmiljö.

Laboratoriet har tidigare funnits i nuvarande Danshögskolans lokaler. Sedan 2005 bedriver vi vår verksamhet i maskinkvarteret. Vi har ett framstående repertoar av experimentell utrustning och är det enda laboratoriet på KTH som kan genomföra supersonisk provning under konstant drift. I vår för Sverige unika solmodul alstras koncentrerad och riktad uppvärmning av ytor till över 1500 grader Celsius och används i forskningen kring högtemperatursolmottagare och dess material. Vi har en infrastruktur för att hantera höga tryck och temperaturer, gassystem för brännbara gaser etc.

Kontakta gärna vår labbansvarige Jens Fridh om du vill veta mer om möjligheterna att bedriva din forskning här.

System

Luftförsörjning

Luftförsörjningssytemen är hjärtan i all vår aerodynamisk provning. Vi har ett brett spektrum av kompressorer och fläktar till förfogande som vi väljer baserad på experimentets utformning (låghastighet, höghastighet) samt krav på massflöde och tryck. Spannet går från Mach 0.02 till Mach 2.5 i hastighet samt 0.01 till 40 bar i tryck.

Elförsörjning

Elförsörjningen kommer in i bilden då vi behöver mycket och kontrollerad energi för tex uppvärmning av luftflöden vid simulering av strömningar i gasturbiner. Förutom standard 220V / 380V är vi direkt anslutna till 6kV nätet samt har en storskalig omformare som levererar 140VDC vid 6000A ström.

Provriggar

Laboratoriumet innefattar en mängd olika provriggar. Riggarna drivs oftast av de aktiva forskarna i respektive forskargrupp med stöd av våra laboratorieingenjörer. Vissa riggar är mer permanenta, andra byggs upp och demonteras i ett projekts livscykel. Mer information om riggar finns under respektive forskargrupp.

Kontakt

Ansvarig för laboratorium och verkstad

Laboratorieingenjörer