Till innehåll på sidan
Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler - en integrerad ansats för Svensk industri
Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare; effektivisering och affärsmodeller av energianvändning
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem