Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler - en integrerad ansats för Svensk industri

Industriell spillvärme kan effektivt användas med hjälp av lågtemperatur-värmedrivna kraftprocesser. Tyvärr använder kommersiella system idag icke uthålliga arbetsmedier med hög växthuseffekt (HFC). Den typiska utformningen baseras ofta på tubpannevärmeväxlare, vilket leder till stora fyllnadsmängder, vilket förutom miljöaspekter även innebär hög kostnad. Förståelsen för hur man väljer det mest lämpliga arbetsmediet och väljer systemstorlek i relation till tillgängliga värmekällor och sänkor är kritiskt för att uppnå god funktion och ekonomi och en metodisk ansats i arbetet är nödvändigt. Projektet kommer att baseras på fallstudier i nära dialog med industrin och använda och förfina forskningsresultat från tidigare projekt för att ge generisk förståelse rörande val av storlek på system för givna värmekapacitetsflöden och temperaturnivåer, val av arbetsmedium och utformning av systemen för att minimera mängden arbetsmedium för lågtemp värmedrivna kraftprocesser för svensk industri.

Läs mer på engelska

Kontakt

Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler - en integrerad ansats för Svensk industri
Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare; effektivisering och affärsmodeller av energianvändning
Digitalisering och IoT teknik för värmepumpsystem