Till innehåll på sidan

Om avdelningen för Energisystem

Välkommen till avdelningen Energisystem.

Vår verksamhet utgår från ett brett systemperspektiv, där energiteknik, innovation, och policy kopplas till hållbar utveckling. Vi utvecklar kvantitativa modeller för optimering av energisystem och tar fram underlag för strategiska beslut om investeringar såväl som styrmedel. Vi utför kvalitativa analyser av inverkan av policy för omställning till ett hållbart samhälle, och analyserar på djupet samverkan, och motverkan, som finns mellan alla delmål beskrivna under FN:s 17 globala mål. Vårt perspektiv är globalt, och vi samarbetar med många länder och världsorganisationer varav några är IEA, UNDESA, UNESCAP, FAO, World Bank och SIDA.

Avdelningschef